لوازم اندازه گیری شامل  ادوات مختلف سنجش و ارزیابی قدرت، حساسیت و تناسب اعضای بدن شامل گونیا، اندازه گیری زوایای مفاصل، اندازه گیری دامنه حرکتی، میزان حساسیت نقطه ای پوست، ارزیابی قدرت عضلات، انگشتان، دست ها و ضخامت چربی از جمله محصولات ارائه شده در این بخش می باشند.

Product was successfully added to your shopping cart.

لوازم اندازه گیری

فیلترها
تنظیم جهت نزولی

15 آیتم

تنظیم جهت نزولی

15 آیتم