Product was successfully added to your shopping cart.

دامپزشکی

فیلترها
تنظیم جهت صعودی

۲۲ آیتم

تنظیم جهت صعودی

۲۲ آیتم

در این دسته، تجهیزات قابل استفاده برای معاینات و مراقبت از دام و حیوانات قرار داده شده است. بطور کلی میتوان گفت در برخی از دسته محصولات، بطور اختصاصی برای امور دامپزشکی تجهیزاتی ساخته نمیشود اما در بسیار موارد، تجهیزاتی که برای معاینه ی انسان ها استفاده میشود، قابل استفاده برای دام ها و حیوانات نیز هست. مثلا گوشی های پزشکی با کیفیت، هم برای معاینه انسان و هم دام ها میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند.