پشت کمری یا پشتی طبی برای پر کردن گودی کمر، تنظیم وضعیت مناسب قرار گیری در هنگام نشستن، تقسیم فشار در تمام نقاط کمر و جلوگیری از گرفتگی عضلات استفاده می شود. این پشتی ها برای افرادی که ساعات زیادی را پشت میز صرف می کنند و یا مشکلاتی در ستون فقرات خود دارند بسیار مناب هستند. در این بخش محصولات پشت کمری در برند های معروف دنیا از جملهGymnic , Hooshmand , Barad , Verna معرفی شده است.

Product was successfully added to your shopping cart.

پشت کمری

فیلترها
تنظیم جهت نزولی

17 آیتم

تنظیم جهت نزولی

17 آیتم