در این دسته انواع ظروف پلاستیکی، استیل، سیفتی باکس و... ظروفی که در بیمارستان ها، مطب ها یا ظروغ خانگی مربوط به مراقبت از بیماران قرار داد شده است.

Product was successfully added to your shopping cart.

ظروف پزشکی

فیلترها
تنظیم جهت نزولی

28 آیتم

تنظیم جهت نزولی

28 آیتم