وسایل و ابزار مورد نیاز تجهیزات و ابزار پزشکی اعم از تجهیزات تصویر برداری، تشخیصی و ... مانند چست لید، ژل سونوگرافی، انواع پروب ها و ... در دسته مواد مصرفی تجهیزات پزشکی قرار می گیرند.

Product was successfully added to your shopping cart.

مواد مصرفی تجهیزات پزشکی

فیلترها
تنظیم جهت نزولی

14 آیتم

تنظیم جهت نزولی

14 آیتم